Цени и правила
Introduce aquí el subtítular

Къща ГАБРИ очакваме ви от 01.06 до 30.09

 Къща ГАБРИ  цена 150лв.   Капацитет 6 човека. Три спални с  големи легла.  Минимум 2 нощувки.

Mесец Август  е заета.


Моля прочетете общите условия и правила за ползване на къща за гости „ГАБРИ“ преди да направите резервация. С направата на резервация Вие се съгласявате с общите условия и правила на къща за гости „ГАБРИ“, независимо дали сте ги прочели изцяло или разбрали напълно.

Общи условия и правила за ползване на къща за гости "ГАБРИ“, с. Островче:

Освобождаване: до 12:00 часа

Настаняване след 14,00  до 20,00 часа.


1.Заплащане. Нощувките съгласно направените резервации се заплащат преди самото настаняване. Не се допуска настаняване на гости ако не е заплатена цялата сума.                                                                                                                                   2. Анулиране или редуциране на броя на нощувките след настаняване или по време на престоя НЕ е възможно, клиентът е длъжен да заплати сумата за целия резервиран престой.

3.След направата на резервация, депозит се заплаща до 2 работни дни. В случай, че липсва плащане направената резервация се счита за анулирана.

4. В цената е включена туристическа такса и ДДС. Цените са в български лева.

5. Пушенето в спалните на къща за гости „ГАБРИ“ НЕ  Е допустимо .

6.  Влизането с мръсни и кални обувки във вилата за гости е абсолютно забранено. На разположение на гостите се предоставят чехли за ползване при желание.

9.  При напускане на вилата, гостите са длъжни да я оставят в състоянието, в което са я заварили при настаняването си.

10. При използване на къща” ГАБРИ”, гостите са длъжни да спазват чистота, както и да се отнасят с отговорност към ползването на оборудването и обзавеждането в целия обект. В случай на кражба или повреда, гостите са длъжни да възстановят за своя сметка стойността на откраднатия или повреден предмет в ДВОЕН размер.

11.Няма възможност за настаняване на домашни любимци

12.Туристите се задължават да се държат по начин, по който да не пречат на други настанени гости, на живущите в околността, както и да не уронват престижа и доброто име на туристическия обект.

13. Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!

14. Гостите се задължават да спазват установените часове за почивка, а именно в периода:

- От 14:00часа до 16:00 часа

- От 22:00часа до 08:00 часа

 При нарушаване на обществения ред и подаден сигнал към органите на реда, гостите на къща за гости “ГАБРИ“ поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения.

15. Капацитетът на къща за гости „ГАБРИ“ е 6 човека. В къщата се настаняват до 6 човека. Достъп или влизане в имота ще бъде отказан ако посетителите надвишават посочения брой гости при направата на резервацията.

16. Моля не оставяйте децата без надзор. Собственикът на къща за гости „ГАБРИ“ не носи отговорност за настъпили травми с децата на гостите в рамките на туристическия обект, както и извън него. Грижата за децата е отговорност на родителите им! Отговорни за лични загуби и/или травми на Вас или на Вашата компания сте единствено Вие. Собственикът и/или представител на собственика не се считат за отговорни.

.

17. Туристите, настанени в къща за гости „ГАБРИ“ се задължават да се отнасят към имуществото в къщата с грижата на добър стопанин.

Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, са отговорност на гостите. В случай на прекалено големи загуби или повреди по време на наемния период, собственикът на къща за гости „ГАБРИ“ може да изиска гостите да освободят туристическия обект без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

Разходите за подмяна или ремонт на загуба или повреда на собствеността на къща за гости „ГАБРИ“ – с. Островче, в това число нейното обзавеждане и дворното пространство, причинени по време на наемния период и престоя на клиентите, са за тяхна сметка. Стойността на обезпечението зависи от размера на нанесената вреда и се заплаща в брой на момента на собственика или на негов представител.

18. Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на къща за гости „ГАБРИ“, са отговорност на клиента/тите. Собствениците и представители на собствениците на туристическия обект не носят никаква отговорност при загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите.

 

19. Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой.

За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо, гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема.

Условие за удовлетворяване на жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

20. Използването на оборудването в къща за гости „ГАБРИ“ ще Ви бъде обяснено. Моля, бъдете внимателни, ако не сте запознати с начина на използване на дадено оборудване, свържете се със собственика и/или представител на собственика, за да получите информация. Евентуални повреди и/или загуби и/или травми на Вас и/или оборудването в къща за гости „ГАБРИ“ са изцяло отговорност на причинилия ги. Настъпили повреди се заплащат на място в къща за гости „ГАБРИ“ в брой. Собственикът и/или представител на собственика не носи отговорност за неспазване на инструкциите за използване на оборудването и възникналите последици от тях.

21. Собственикът на къща за гости „ГАБРИ“ запазва правото си да актуализира настоящите общите условия и правила по всяко време без специално уведомяване на клиентите.